ข่าวสารและคลังสื่อ

การให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ที่สนใจของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ รับฟังการให้ความรู้การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านทางสื่อมัลติมีเดีย (ทีวี พช. http://live.cdd.go.th) ไฟล์แนบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม13   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   19 มีนาคม 2562