ข่าวสารและคลังสื่อ

ผลการตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมทำลายระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สิงหาคม 2561

กรมการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจสอบการโจมตีของโปรแกรมที่ทำลายระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Clients) ประจำเดือนสิงหาคม 2561 พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย หน่วยงานส่วนกลางที่ถูกโจมตีลำดับต้น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ถูกโจมตีลำดับต้น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

จำนวนผู้เยี่ยมชม12   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   12 กันยายน 2561