ข่าวสารและคลังสื่อ

กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวสู่มาตรฐาน ISO 27001 : 2013 หน่วยงานแรกของกระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 เพื่อยกระดับและตรวจสอบคุณภาพด้านความปลอดภัยของสารสนเทศและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานจากสหราชอาณาจักร ภายใต้แนวทาง
"พิทักษ์ข้อมูลข่าวสาร งานบริหารปลอดภัย ศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ พช. ก้าวไกล สู่มาตรฐานสากล" มีการตรวจสอบประเมิน เมื่อวันที่ 19 และ 25 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด  และได้รับมาตรฐานในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับระบบสารสนเทศของกรมการพัมนาชุมชน

จำนวนผู้เยี่ยมชม2   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   31 สิงหาคม 2561