ข่าวสารและคลังสื่อ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และมีแนวทางรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

จำนวนผู้เยี่ยมชม75   อัพเดตข่าวโดย: ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล   21 ธันวาคม 2560