ข่าวสารและคลังสื่อ

แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต สพจ.

แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบระบุตัวตนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส่งคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เยี่ยมชม72   อัพเดตข่าวโดย: กัญธิชา ปัสวาส   26 กรกฎาคม 2560