เกี่ยวกับเรา

อัตรากำลัง

  • ทั้งหมด
  • ผู้บริหารหน่วยงาน
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/หัวหน้างาน
  • เจ้าหน้าที่ทั่วไป
นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์

นางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์

ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย

นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์

นางสาวปวีณรัตน์ บุตรวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายยุทธชัย เครือแก้ว

นายยุทธชัย เครือแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายกฤชณัท เพ็ญภักดิ์

นายกฤชณัท เพ็ญภักดิ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

ว่าที่ ร.ต.ศรายุทธ พิทูรสกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานราชการ)